Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Komunikat DGL

15.01.2009
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Komunikat DSOZ

22.12.2008
Projekt Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

Komunikat DGL

19.12.2008
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt opisu terapeutycznego programu zdrowotnego "Leczenie zaburzeń wzrostu u dzieci w wieku 2-16 lat z ciężkim pierwotnym niedoborem insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (IGF-1)".

Komunikat DGL

11.12.2008
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekty terapeutycznych programów zdrowotnych w zakresie leczenia następujących chorób ultrarzadkich: choroba Pompego, mukopolisacharydoza typu II, mukopolisacharydoza typu VI oraz projekt...

Komunikat DSOZ

25.09.2008
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2009 i lata następne....

Komunikat DSOZ

12.09.2008
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2009 r.