Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Komunikat DGL

01.04.2009
Komunikat w sprawie projektu opisu terapeutycznego programu zdrowotnego "Leczenie glejaków mózgu".

Komunikat DSOZ

27.02.2009
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Komunikat DSOZ

25.02.2009
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Komunikat DSOZ

17.02.2009
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza....

Komunikat DSOZ

11.02.2009
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Komunikat DGL

21.01.2009
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego Zarządzenia Nr 98/2008 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju...