Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe

27.05.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w celu wyrażenia opinii przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

27.05.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w celu wyrażenia opinii przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie stomatologiczne

27.05.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w celu wyrażenia opinii przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

27.05.2019
Prezes NFZ w celu wyrażenia opinii przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie szpitalne i leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

27.05.2019
Prezes NFZ w celu wyrażenia opinii przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne i leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie uzdrowiskowe

27.05.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie uzdrowiskowe.