Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - rehabilitacja - programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

05.12.2022
Projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Projekt zarządzenia - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

04.11.2022
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

31.10.2022
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

31.10.2022
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Projekt zarządzenia - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowe

27.10.2022
Centrala NFZ przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Projekt zarządzenia - leczenie stomatologiczne

21.10.2022
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologiczne