Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie stomatologiczne

19.01.2023
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologiczne

Projekt zarządzenia– leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

18.01.2023
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (projekt z 17.01.2023 r.)

Projekt zarządzenia - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

10.01.2023
Projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Projekt zarządzenia– leczenie szpitalne – chemioterapia

05.01.2023
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

04.01.2023
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne – onkologiczne świadczenia kompleksowe

02.01.2023
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych