Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

29.06.2022
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - SOR i IP

24.06.2022
Projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

15.06.2022
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (projekt z 15. 06. 2022 r.)

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

09.06.2022
Projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Projekt zarządzenia - program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego

27.05.2022
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.   

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - chemioterapia

29.04.2022
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia