Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - Podstawowa Opieka Zdrowotna

16.09.2022
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Projekt zarządzenia – Za życiem

14.09.2022
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem

Projekt zarządzenia - profilaktyczne programy zdrowotne

13.09.2022
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

05.09.2022
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (projekt z 02.09. 2022 r.)

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

30.08.2022
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Projekt zarządzenia - program pilotażowy w zakresie świadczeń opieki zdr. zapewnianych przez centra medycznej pomocy doraźnej

25.08.2022
Projekt zarządzenia - program pilotażowy w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez centra medycznej pomocy doraźnej