Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 17/2024/IV

02.07.2024
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2023 r.

Uchwała Nr 16/2024/IV

02.07.2024
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.

Uchwała Nr 15/2024/IV

02.07.2024
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uchwała Nr 14/2024/IV

24.06.2024
w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2023 r.

Uchwała Nr 13/2024/IV

27.05.2024
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności i zawarcie umowy na utrzymanie i rozwój systemu EESSI (RINA)

Uchwała Nr 12/2024/IV

27.05.2024
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na budowę siedziby Świętokrzyskiego OW NFZ w Kielcach przy ul. M. Langiewicza