Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 17/2023/IV

28.06.2023
z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2023 r.

Uchwała Nr 16/2023/IV

28.06.2023
z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2022 r.

Uchwała Nr 15/2023/IV

28.06.2023
z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r.

Uchwała Nr 14/2023/IV

01.06.2023
z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2022 r.

Uchwała Nr 13/2023/IV

01.06.2023
z dnia 29 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.

Uchwała Nr 12/2023/IV

01.06.2023
z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.