Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 28/2019/III

18.10.2019
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Uchwała Nr 27/2019/III

11.10.2019
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie odwołania Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Operacyjnych

Uchwała Nr 26/2019/III

11.10.2019
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia