Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 9/2022/IV

14.04.2022
w sprawie wyrażenia zgody zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usługi infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 8/2022/IV

14.04.2022
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy o przejęcie utrzymania systemu EESSI (RINA) oraz rozwój systemu w ramach pakietu 20000 rbh