Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 14/2003

08.09.2003
Uchwała Nr 14/2003 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2003 r.

Uchwała Nr 13/2003

08.09.2003
Uchwała Nr 13/2003 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2003 r....

Uchwała Nr 11/2003

08.09.2003
Uchwała Nr 11/2003 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2004

Uchwała Nr 10/2003

08.09.2003
Uchwała Nr 10/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, przy ul. Kossutha 13...

Uchwała Nr 9/2003

21.08.2003
Uchwała Nr 9/2003 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Uchwała Nr 8/2003

21.08.2003
Uchwała Nr 8/2003 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wydania opinii o rocznych sprawozdaniach finansowych kas chorych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. oraz o przeznaczeniu zysków (nadwyżek przychodów nad...