Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 12/2004

10.05.2004
Uchwała Nr 12/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniająca uchwałę Nr 11/2004 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w...

Uchwała Nr 11/2004

15.04.2004
Uchwała Nr 11/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie rokowań

Uchwała Nr 10/2004

30.03.2004
Uchwała Nr 10/2004 z dnia 24 marca 2004 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych kas chorych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. oraz przeznaczenia zysków (nadwyżek przychodów nad kosztami)...

Uchwała Nr 9/2004

30.03.2004
Uchwała Nr 9/2004 z dnia 24 marca 2004 r Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych kas chorych za I kwartał 2003 r. oraz oddziałów i centrali Narodowego Funduszu Zdrowia za...

Uchwała Nr 8/2004

30.03.2004
Uchwała Nr 8/2004 z dnia 24 marca 2004 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie powołania Zastępcy Prezesa do spraw medycznych

Uchwała Nr 7/2004

30.03.2004
Uchwała Nr 7/2004 z dnia 24 marca 2004 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie odwołania Zastępcy Prezesa do spraw medycznych