Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 82/2006

19.09.2006
Zarządzenie Nr 82/2006 z dnia 18 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o...

Zarządzenie Nr 81/2006

19.09.2006
Zarządzenie Nr 81/2006 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o...

Zarządzenie Nr 80/2006

19.09.2006
Zarządzenie Nr 80/2006 z dnia 18 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o...

Zarządzenie Nr 79/2006

15.09.2006
Zarządzenie Nr 79/2006z dnia 14 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 70/2005 z dnia 7 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowych warunków postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie...

Zarządzenie Nr 78/2006

15.09.2006
Zarządzenie Nr 78/2006 z dnia 14 września 2006 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 74/ 2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stosowania procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska Dyrektorów...

Zarządzenie Nr 77/2006

12.09.2006
Zarządzenie Nr 77/2006 z dnia 12 września 2006 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń w 2006 roku