Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 112/2005

30.12.2005
Zarządzenie Nr 112/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 92/2005 z dnia 17 października 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych...

Zarządzenie Nr 111/2005

30.12.2005
Zarządzenie Nr 111/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 76/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych...

Zarządzenie Nr 110/2005

30.12.2005
Zarządzenie Nr 110/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie 22/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia „Procedury przekazywania...

Zarządzenie Nr 109/2005

30.12.2005
Zarządzenie Nr 109/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 103/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o...

Zarządzenie Nr 108/2005

30.12.2005
Zarządzenie 108/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprostowania oczywistych błędów w zarządzeniu Nr 90/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia...

Zarządzenie Nr 107/2005

14.12.2005
Zarządzenie Nr 107/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia do stosowania "instrukcji użytkowania samochodów służbowych w Narodowym Funduszu Zdrowia"