Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 76/2006

07.09.2006
Zarządzenie Nr 76/2006 z dnia 6 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępu do celów naukowo-badawczych do danych stanowiących informację o świadczeniach udzielonych świadczeniobiorcom.

Zarządzenie Nr 75/2006

07.09.2006
Zarządzenie Nr 75/2006 z dnia 6 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie powołania Stałego Zespołu Roboczego ds. Antykorupcji w ochronie zdrowia w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 67/2006

06.09.2006
Zarządzenie Nr 67/2006 z dnia 5 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie używania służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 68/2006

06.09.2006
Zarządzenie Nr 68/2006 z dnia 5 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia Regulaminu audytu wewnętrznego w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 65/2006

05.09.2006
Zarządzenie Nr 65/2006 z dnia 4 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulaminu tworzenia planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, jego zatwierdzania i...

Zarządzenie Nr 74/2006

05.09.2006
Zarządzenie Nr 74/2006 z dnia 5 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany zarządzenia Prezesa Narodowego Zdrowia Nr 93/2005 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o...