Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 73/2006

05.09.2006
Zarządzenie Nr 73/2006 z dnia 5 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany zarządzenia Prezesa Narodowego Zdrowia Nr 89/2005 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o...

Zarządzenie Nr 72/2006

05.09.2006
Zarządzenie Nr 72/2006 z dnia 5 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany zarządzenia Prezesa Narodowego Zdrowia Nr 87/2005 z dnia 13 października 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia...

Zarządzenie Nr 71/2006

05.09.2006
Zarządzenie Nr 71/2006 z dnia 5 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany zarządzenia Prezesa Narodowego Zdrowia Nr 90/2005 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o...

Zarządzenie Nr 70/2006

05.09.2006
Zarządzenie Nr 70/2006 z dnia 5 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany zarządzenia Prezesa Narodowego Zdrowia Nr 92/2005 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o...

Zarządzenie Nr 69/2006

05.09.2006
Zarządzenie Nr 69/2006 z dnia 5 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

Zarządzenie Nr 66/2006

05.09.2006
Zarządzenie Nr 66/2006 z dnia 5 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok