Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 38/2006

24.07.2006
Zarządzenie Nr 38/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia do realizacji profilaktycznychprogramów zdrowotnych.

Zarządzenie Nr 37/2006

21.07.2006
Zarządzenie Nr 37/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Rzeczowego Wykazu Akt dla oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 36/2006

21.07.2006
Zarządzenie Nr 36/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 35/2006

21.07.2006
Zarządzenie Nr 35/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 34/2006

21.07.2006
Zarządzenie Nr 34/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o...

Zarządzenie Nr 33/2006

10.07.2006
Zarządzenie Nr 33/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/2005 z dnia 13 października 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o...