Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 69/2006

05.09.2006
Zarządzenie Nr 69/2006 z dnia 5 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

Zarządzenie Nr 66/2006

05.09.2006
Zarządzenie Nr 66/2006 z dnia 5 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok

Zarządzenie Nr 64/2006

31.08.2006
Zarządzenie Nr 64/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2006 roku zmieniające zarządzenie Nr 55/2006 w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie...

Zarządzenie Nr 63/2006

31.08.2006
Zarządzenie Nr 63/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2006 roku zmieniające zarządzenie Nr 50/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia „Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie...

Zarządzenie Nr 62/2006

31.08.2006
Zarządzenie Nr 62/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprostowania oczywistych błędów w zarządzeniu Nr 52/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia...

Zarządzenie Nr 61/2006

30.08.2006
Zarządzenie Nr 61/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o...