Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie 104/2007/BK

06.12.2007
Zarządzenie 104/2007/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 105/2007/DSOZ

05.12.2007
Zarządzenie Nr 105/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka...

Zarządzenie 102/2007 /DŚOZ/DGL

23.11.2007
Zarządzenie 102/2007/DŚOZ/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 listopada 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie...

Zarządzenie Nr 100/2007/DGL

10.11.2007
Zarządzenie Nr 100/2007/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad opracowywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia terapeutycznych programów zdrowotnych

Zarządzenie Nr 99/2007/GPF

09.11.2007
Zarządzenie Nr 99/2007/GPF z dnia 5 listopada2007 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 85/2007/DSM

09.11.2007
Zarządzenie Nr 85/2007/DSM z dnia 12 października 2007 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie...