Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 107/2006

15.12.2006
Zarządzenie Nr 107/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie nr 86/2006 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie...

Zarządzenie Nr 106/2006

05.12.2006
Zarządzenie Nr 106/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 75/2006 z dnia 6 września 2006 roku w sprawie powołania Stałego Zespołu Roboczego ds. Antykorupcji w ochronie zdrowia w Narodowym...

Zarządzenie Nr 105/2006

20.11.2006
Zarządzenie Nr 105/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 93/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych...

Zarządzenie Nr 103/2006

16.11.2006
Zarządzenie Nr 103/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie nr 7/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu...

Zarządzenie Nr 102/2006

10.11.2006
Zarządzenie Nr 102/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna"

Zarządzenie Nr 101/2006

09.11.2006
Zarządzenie Nr 101/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Narodowego Funduszu Zdrowia