Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat w sprawie zarządzenia Nr 120/2019/DSOZ

27.09.2019
Komunikat w sprawie zarządzenia Nr 120/2019/DSOZ

Komunikat dla świadczeniodawców

26.09.2019
zmiany w aplikacji AP-KOLCE

Komunikat dla świadczeniodawców

24.09.2019
Komunikat w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat DGL

23.09.2019
w sprawie prawidłowego przekazywania załączników do komunikatu elektronicznego LEK

NFZ przypomina o możliwości korzystania przez dzieci z leczenia uzdrowiskowego

Ważne!
18.09.2019
W trosce o zdrowie dzieci przypominamy rodzicom i lekarzom ubezpieczenia zdrowotnego o możliwości uzdrowiskowego leczenia małych pacjentów...

Komunikat Departamentu Informatyki

Ważne!
17.09.2019
Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz Świadczeniodawców realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne