Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

11.01.2022
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat dla Świadczeniodawców i dostawców oprogramowania

04.01.2022
Informujemy, w formacie komunikatu XML SP_ROZ  w wersji 1.3 dodana została nowa wartość sposobu uwzględnienia współczynnika do krotności rzeczywistej w celu obliczenia krotności możliwej do rozliczenia.

Raport refundacyjny

04.01.2022
Informacja o wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeń-październik 2021 r.

Komunikat DEF

04.01.2022
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

Komunikat DEF

04.01.2022
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację

Komunikat DGL

04.01.2022
W związku z wprowadzoną zmianą do schematu parsowania (XSD) wykorzystywanego w procesie importu komunikatu LEK 2.9 Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje kolejną wersję schematu.