Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

30.12.2021
Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie wystawiania, weryfikowania i realizowania zleceń na zaopatrzenie i zleceń naprawy wystawianych w postaci elektronicznej - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Komunikat DGL

28.12.2021
Średni koszt rozliczenia wybranych substancji czynnych od stycznia 2018 r. do października 2021 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

28.12.2021
Komunikat dotyczący finansowania testów diagnostyczne RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2.

Komunikat DGL - słownik PRH

23.12.2021
Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 305.

Komunikat dla świadczeniodawców

23.12.2021
Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące postępowania z pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2 w trakcie izolacji w warunkach domowych.

Komunikat dla świadczeniodawców

23.12.2021
w sprawie stosowania współczynników korygujących rozliczaną krotność (nowy sposób sprawozdawania KODÓW SPECJALNEGO ROZLICZENIA)