Aktualności

Aktualności Centrali

Sieć szpitali

01.10.2017
Oficjalna strona rządowego projektu sieci szpitali.

Komunikat DGL

29.09.2017
Słownik produktów handlowych w.264

Komunikat dla świadczeniodawców

29.09.2017
w sprawie pobierania numerów recept i wystawiania recept w związku z rozpoczęciem z dniem 1 października 2017 r. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej...

Komunikat dla świadczeniodawców

27.09.2017
w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat DGL

27.09.2017
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych...

Komunikat dla świadczeniodawców

21.09.2017
w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących