Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

05.07.2018
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

Komunikat DGL

05.07.2018
Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem...

Komunikatu dla świadczeniodawców

03.07.2018
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących świadczeniodawcy (numer REGON) u którego wystawiono receptę refundowaną

Prace serwisowe

02.07.2018
Informujemy, że ze względu na prace techniczne mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do następujących systemów informatycznych Centrali NFZ...