Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

07.12.2017
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

Komunikat DGL

01.12.2017
W związku z Zarządzeniem Nr 81/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. dla świadczeniodawców zakwalifikowanych w ramach PSZ do poziomu szpitali ogólnopolskich, szpitali onkologicznych lub pulmonologicznych...

Komunikat DGL

01.12.2017
Słownik produktów handlowych w.266

Komunikat dla świadczeniodawców

28.11.2017
w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat DGL

22.11.2017
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego...

Informacja o pracach technicznych

16.11.2017
W związku z pracami technicznymi związanymi ze zmianą zasilania energetycznego w dniu 17 listopada 2017 r. od godz. 7.00 mogą występować problemy z pracą niektórych systemów Narodowego Funduszu Zdrowia w tym: SOFU; SOLU; SIMP; SMPT; SRU; AP-REJKONT...