Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

26.01.2018
w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący szkoleń organizowanych przez dostawców oprogramowania

26.01.2018
Do Narodowego Funduszu Zdrowia docierają sygnały, że podczas szkoleń dla świadczeniodawców organizowanych przez dostawców oprogramowania, przekazywane są informacje nie zawsze zgodne z prawdą i obowiązującymi przepisami...

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący wpisów na listy oczekujących

24.01.2018
Przypominamy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia dokonuje się każdego dnia...

Komunikat AOTMiT

12.01.2018
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, iż 10 stycznia 2018 roku, Agencja wystąpiła z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie...

Przerwa serwisowa

11.01.2018
Informujemy, że w związku z pracami konserwacyjnymi, mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do następujących systemów informatycznych Centrali NFZ...

ICD-9 PL w wersji 5.37

11.01.2018
Opublikowano nową wersję słownika ICD - 9 w wersji 5.37.