Aktualności

Aktualności Centrali

Poradnik Pacjenta: Planujesz wakacje za granicą? Zabierz ze sobą EKUZ

29.06.2023
Dzięki karcie EKUZ podczas pobytu za granicą, w razie potrzeby otrzymasz niezbędną pomoc medyczną na takich samych zasadach jak obywatele państwa, do którego wyjeżdżasz.

Komunikat dla świadczeniodawców

28.06.2023
Komunikat w sprawie niedostępności systemu eZWM w dniach 30.06.2023 – 02.07.2023 r.

Komunikat DGL

28.06.2023
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do kwietnia 2023 r.

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

26.06.2023
publikacja słownika rodzajów dokumentów dla eZWM

Komunikat dla świadczeniodawców

23.06.2023
Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 lipca 2023 r.

Komunikat dla świadczeniodawców – rehabilitacja lecznicza

23.06.2023
Od dnia 1 lipca 2023 r. produkty rozliczeniowe dopuszczające realizację świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych zostają wyłączone z możliwości sprawozdawania we wszystkich zakresach rehabilitacji leczniczej.