Aktualności

Aktualności Oddziałów

Leczenie w państwach UE na podstawie Dyrektywy Transgranicznej

17.09.2014
Podstawowe informacje o zasadach i warunkach, które należy spełnić w celu ubiegania się o zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie innych państw UE na podstawie ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe i izby przyjęć

07.08.2014
Szpitalne Oddziały Ratunkowe i izby przyjęć

Komunikat dla świadczeniodawców POZ w sprawie zasad rejestracji pacjentów

07.08.2014
Małopolski OW NFZ w Krakowie przypomina, że zgodnie z Wykazem świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunkami ich realizacji, stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r.

Program profilaktyki raka piersi

04.06.2014
Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów: nie wykonywały mammografii i w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Komunikat w sprawie zmian zasad udzielania świadczeń osobom posiadającym szczególne uprawnienia

16.05.2014
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.

Komunikat dotyczący zakupu świadczeń opieki zdrowotnej przez POW NFZ

05.03.2014
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zainteresowany jest zakupem świadczeń opieki zdrowotnej w poniżej wymienionych rodzajach i zakresach świadczeń na wskazanych obszarach kontraktowania.