Aktualności

Aktualności Oddziałów

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie obowiązku posiadania skierowań do okulisty i dermatologa

28.11.2014
1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku poz. 1138).

Śląski OW NFZ dla studenta Uniwersytetu Śląskiego

27.11.2014
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nawiązał współpracę z Uniwersytetem Śląskim. Od listopada pracownicy Funduszu przybliżają studentom i całej społeczności akademickiej zagadnienia związane z ubezpieczeniem zdrowotnym.

Czy zgłosiłeś swoje dziecko do ubezpieczenia?

19.11.2014
Przypominamy, że rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci. Może to uczynić oboje rodziców. W tym celu powinni poinformować swojego płatnika składek (najczęściej pracodawcę) o członkach rodziny

Informacja o skierowaniach do poradni okulistycznej lub dermatologicznej

07.11.2014
W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r, poz. 1138) wprowadzającej wymóg posiadania od 01.01.2015 r. skierowań do poradni okulistycznej i dermatologicznej

Komunikat dot. weryfikacji dokumentów uprawniających do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji – UE/EFTA

29.10.2014
w związku z planowanym uruchomieniem w Małopolskim OW NFZ w Krakowie szczegółowej weryfikacji poprawności danych w zakresie dokumentów uprawniających do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji

Komunikat dotyczący zasad udzielania świadczeń zdrowotnych uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji

28.10.2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie przypomina Świadczeniodawcom, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.