Aktualności

Aktualności Oddziałów

Zmiana wzoru wniosków o wydanie EKUZ

09.12.2014
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegają wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Zmiana wynika z nowelizacji art. 2 oraz art. 5 ust. 3 lit a)

Zdrowe i Bezpieczne Święta!

05.12.2014
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie informuje, iż z ogromną przyjemnością włączyliśmy się we współorganizację przedsięwzięcia: Zdrowe i Bezpieczne Święta!, które odbyło się w dniu 05.12.2014r. w Hali Urania w Olsztynie.

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie obowiązku posiadania skierowań do okulisty i dermatologa

28.11.2014
1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku poz. 1138).

Śląski OW NFZ dla studenta Uniwersytetu Śląskiego

27.11.2014
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nawiązał współpracę z Uniwersytetem Śląskim. Od listopada pracownicy Funduszu przybliżają studentom i całej społeczności akademickiej zagadnienia związane z ubezpieczeniem zdrowotnym.

Czy zgłosiłeś swoje dziecko do ubezpieczenia?

19.11.2014
Przypominamy, że rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci. Może to uczynić oboje rodziców. W tym celu powinni poinformować swojego płatnika składek (najczęściej pracodawcę) o członkach rodziny

Informacja o skierowaniach do poradni okulistycznej lub dermatologicznej

07.11.2014
W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r, poz. 1138) wprowadzającej wymóg posiadania od 01.01.2015 r. skierowań do poradni okulistycznej i dermatologicznej