Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Śląski OW NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o rekrutacji - Katowice/22/41

22.06.2022
- starszy referent w Dziale Analiz i Monitorowania Świadczeń w II Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie o rekrutacji - Katowice/22/40

13.06.2022
- młodszy specjalista w Sekcji ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego - Ubezpieczeni w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszenie o rekrutacji nr Katowice/22/39

31.05.2022
- młodszy specjalista w Dziale Rozliczania Umów w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

Ogłoszenie o rekrutacji nr Katowice/22/38

31.05.2022
- specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w Lecznictwie Szpitalnym w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie o rekrutacji nr Katowice/22/37

31.05.2022
- starszy referent/młodszy specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w Lecznictwie Szpitalnym w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Informacja o rekrutacji DK/22/91

18.05.2022
- Starszy Specjalista/Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XII w Katowicach w Departamencie Kontroli (lekarz)