Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Usługi społeczne

Usługa społeczna z zastosowaniem trybu podstawowego bez przeprowadzenia negocjacji - 7/us/2023

29.05.2023
Świadczenie usługi ochrony obiektów należących do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (zamówienie nr 7/us/2023) Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023/BZP 00236904/01

Usługa społeczna z zastosowaniem trybu podstawowego bez przeprowadzenia negocjacji - 23/us/2022

21.12.2022
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (zamówienie nr 23/us/2022) Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00510236/01

Usługa społeczna z zastosowaniem trybu podstawowego bez przeprowadzenia negocjacji - 20/us/2022

08.12.2022
Świadczenie usługi potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (zamówienie nr 20/us/2022) Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00484020/01

Usługa społeczna z zastosowaniem trybu podstawowego bez negocjacji - 7/us/2022

24.05.2022
Ochrona obiektów należących do Śląskiego OW NFZ (7/us/2022) Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00174385/01

Usługa społeczna z zastosowaniem trybu podstawowego bez negocjacji - 4/us/2021

01.06.2021
Ochrona obiektów należących do Śląskiego OW NFZ (4/us/2021) Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2021/BZP 00070931/01

Usługa społeczna - 21/us/2020

29.12.2020
Zamówienie na usługę społeczną - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II) - 21/us/2020