Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Usługi społeczne

Usługa społeczna z zastosowaniem trybu podstawowego bez negocjacji - 4/us/2021

01.06.2021
Ochrona obiektów należących do Śląskiego OW NFZ (4/us/2021) Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2021/BZP 00070931/01

Usługa społeczna - 21/us/2020

29.12.2020
Zamówienie na usługę społeczną - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I oraz II) - 21/us/2020

Usługa społeczna - 18/us/2020

27.11.2020
Zamówienie na usługę społeczną - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci - 18/us/2020

Usługa społeczna - 3/us/2020

22.04.2020
Zamówienie na usługę społeczną - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - 3/us/2020

Usługa społeczna - 27/us/2019

23.12.2019
Zamówienie na usługę społeczną - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III) - 27/us/2019

Usługa społeczna - 23/us/2019

21.11.2019
Zamówienie na usługę społeczną - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci - 23/us/2019