Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Przetargi

Przetarg nieograniczony

22.05.2024
Dostawa urządzeń sieciowych xWDM (zamówienie nr 3/pn/2024) Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2024/S 098-299708

Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji

14.05.2024
Dostawa komputerów przenośnych wraz z monitorami (zamówienie nr 5/tp/2024) Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2024/BZP 00323775/01

Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji

24.04.2024
Najem pojazdów na okres 48 miesięcy (zamówienie nr 8/tp/2024) Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2024/BZP 00300339/01

Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji

28.03.2024
Świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Centrum Zapasowym a delegaturami (zamówienie nr 6/tp/2024) Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2024/BZP 00264736/01

Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji

26.02.2024
Serwisowanie urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych Śląskiego OW NFZ (zamówienie nr 2/tp/2024) Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2024/BZP 00219292/01

Przetarg nieograniczony

27.12.2023
Świadczenie usługi sprzątania w obiektach Śląskiego OW NFZ (zamówienie nr 20/pn/2023) Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023/S 249-791888