Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Śląski OW NFZ

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Śląski OW NFZ w 2024 roku

25.10.2023
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Śląski OW NFZ w 2024 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Śląski OW NFZ w 2023 roku

23.08.2022
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Śląski OW NFZ w 2023 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

04.01.2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022