Dla Pacjenta

Świadczenia udzielane w ramach opieki transgranicznej

Przybliżona wysokość przysługującego zwrotu kosztów

02.03.2020
Przykładowe stawki stosowane przy zwrocie kosztów świadczeń udzielanych w ramach opieki transgranicznej w 2020 r. - informacja orientacyjna.

Zwrot kosztów świadczeń

14.11.2014
Podstawowe informacje o zasadach i warunkach, które należy spełnić w celu ubiegania się o zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie innych państw UE lub EOG na podstawie ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną

Wykaz świadczeń objętych uprzednią zgodą

14.11.2014
Wykaz świadczeń w przypadku których zwrot kosztów wymaga uprzedniej zgody dyrektora oddziału NFZ.

Dane Krajowych Punktów Kontaktowych w innych państwach członkowskich UE

14.11.2014
Aktualne informacje o danych teleadresowych krajowych punktów kontaktowych do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej działających w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.