Dla Świadczeniodawcy

Walidacje i weryfikacje

Zestawienie zbiorcze

25.02.2021
Wykaz Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji - zestawienie zbiorcze.

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

14.01.2021
Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

13.01.2021
Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, aktualizuje Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji dedykowane pilotażowi POZ PLUS

Komunikat DSOZ

11.09.2020
Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

Komunikat dla świadczeniodawców

18.08.2020
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie sprawozdawania niektórych elementów jednolitego pliku sprawozdawczego (dot. komunikatu sprawozdawczego SWIAD)