Dla Świadczeniodawcy

Pacjent unijny - niezbędnik świadczeniodawcy

Cel szkolenia

  • Przypomnienie i aktualizacja informacji na temat zasad obsługi pacjenta unijnego w zakresie weryfikacji uprawnień oraz koszyka przysługujących świadczeń

Adresaci szkolenia:

  • lekarze specjaliści
  • personel placówek medycznych (asystenci, pracownicy recepcji i sekretariatów klinik, osoby zajmujące się prawami pacjenta).

W szczególności dotyczy to osób pracujących w placówkach, które mają kontrakt z NFZ w zakresie:

  • POZ
  • specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego i usług stomatologicznych
  • leczenia szpitalnego i SOR
  • ratownictwa medycznego.