O NFZ

Programy pilotażowe i projekty

Fundusze Europejskie w walce z COVID-19 - pomoc dla ZOL-i, ZPO, Hospicjów oraz DPS-ów

10-05-2021

Drugi nabór do projektu grantowego. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Niemal tysiąc Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych i hospicjów skorzystało do tej pory z unijnego wsparcia, w projekcie realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o dodatkowe wynagrodzenie dla personelu tych placówek i zakup środków zapewniających ochronę przed zakażeniem koronawirusem. Wciąż można złożyć wniosek o dotację. Ruszył dodatkowy nabór.

Wyniki pierwszego i drugiego naboru do projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Szczegóły projektu

Środki finansowe z projektu to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia (pula środków to ok. 230 mln zł). Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem.

Ponadto, placówki będą mogły również zakupić ze środków projektu środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców (pula środków ok. 20 mln zł.).

Jak i do kiedy można było złożyć wniosek?

Wnioski przyjmujemy od 7 maja do 31 maja 2021 r., za pośrednictwem aplikacji NFZ COVID-19.

Kto i na co może złożyć wniosek?

Do składania wniosków o przyznanie grantu uprawnione są następujące podmioty:

  1. ZOL (zakład opiekuńczo-leczniczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),
  2. ZPO (zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),
  3. Hospicjum stacjonarne, świadczące wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym,
  4. DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) do 100 mieszkańców,
  5. DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) powyżej 100 mieszkańców.

W ramach projektu możliwe jest otrzymanie środków na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego zatrudnionych w placówkach, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia lub też pracowali tylko w jednym miejscu.

Dodatki do wynagrodzeń przysługiwać będą jedynie tym z ww. pracowników, którzy zadeklarowali pracę w jednym miejscu pracy.

W celu uczestnictwa w projekcie grantowym wnioskodawca przesyła w terminie od 7 maja do 31 maja 2021 r., za pośrednictwem aplikacji NFZ COVID-19 dostępnej   pod   adresem: www.dotacjacovid.nfz.gov.pl

Dokumentami niezbędnymi do aplikowania o przyznanie grantu są:

  1. wniosek o przyznanie grantu,
  2. zapotrzebowanie na grant,
  3. oświadczenia o zatrudnieniu w jednym miejscu pracy,

które stanowią załączniki do Zarządzenia nr 85/2021/DEF

Szczegółowe informacje dotyczące procesu dodatkowego naboru znajdują się w:

Zarządzeniu nr 85/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 11 września 2020 r.

Zarządzeniu Nr 108/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 18 czerwca 2021 r.

 

Lista osób do kontaktu w OW znajduje się w załączniku „Lista osób w OW obsługujących Grantobiorców”.

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 10.05.2021 00:00
Aktualizacja informacji: 31.08.2021 10:06
Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności