O NFZ

Program Pilotażowy "Dieta Mamy"

Program pilotażowy „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy

W ramach strategicznych celów Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023, w zakresie zwiększenia oferty opieki koordynowanej i kompleksowej nad pacjentem, w tym poprzez rozwój usług telemedycznych, został zrealizowany program pilotażowy pt. „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”. Był to program o charakterze pilotażowym, który kompleksowo określał i uszczegóławiał standardy żywienia szpitalnego w ramach kompleksowej opieki szpitalnej. Pilotaż był wdrażany, finansowany, monitorowany i ewaluowany prze Fundusz, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” z 9 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1537 ze zm.).

Raport końcowy NFZ z pilotażu

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 14.06.2023 13:20
Aktualizacja informacji: 14.06.2023 13:21
Sprawdź historię zmian