Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

08.09.2017
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe)

31.08.2017
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne...

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - lecznictwo uzdrowiskowe

24.08.2017
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenia Nr 63/2016/DSM Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - opieka paliatywna i hospicyjna

16.08.2017
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia celem wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna.

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

11.08.2017
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe

07.08.2017
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.