Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

30.06.2021
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Projekt zarządzenia– leczenie szpitalne – programy lekowe

30.06.2021
Centrala NFZ przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty

Projekt zarządzenia - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

25.06.2021
Centrala NFZ przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju AOS.

Projekt zarządzenia - świadczenia POZ – NiŚOZ

24.06.2021
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przez świadczeniodawców realizujących umowy w ramach NiŚOZ

Projekt zarządzenia - świadczenia POZ – SOR i IP

24.06.2021
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przez świadczeniodawców realizujących umowy w SOR i IP

Projekt zarządzenia - warunki i zawieranie umów - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

18.06.2021
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.