Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - podstawowa opieka zdrowotna

27.07.2017
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - nocna i świąteczna opieka zdrowotna

21.07.2017
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Projekt zarządzenia - szczegółowe komunikaty sprawozdawcze XML - świadczenia ambulatoryjne i szpitalne

17.07.2017
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - opieka paliatywna i hospicyjna

04.07.2017
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia celem wyrażenia opinii projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna.

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - chemioterapia

30.06.2017
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia...

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - podstawowa opieka zdrowotna

12.06.2017
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia celem opiniowania, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, z późn. zm.)...