Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - opieka paliatywna i hospicyjna

16.08.2017
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia celem wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna.

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

11.08.2017
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe

07.08.2017
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

02.08.2017
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie szpitalne

31.07.2017
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

28.07.2017
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.