Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 14/2023/IV

01.06.2023
z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2022 r.

Uchwała Nr 13/2023/IV

01.06.2023
z dnia 29 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.

Uchwała Nr 12/2023/IV

01.06.2023
z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.

Uchwała Nr 11/2023/IV

20.04.2023
z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.

Uchwała Nr 10/2023/IV

20.04.2023
z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości NFZ zlokalizowanej przy ul. Czartoryskiego w Częstochowie służebnością przesyłu

Uchwała Nr 9/2023/IV

06.04.2023
z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej.