Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 23/2024/IV

16.07.2024
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie obligacji

Uchwała Nr 22/2024/IV

16.07.2024
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na budowę siedziby Świętokrzyskiego OW NFZ w Kielcach przy ul. M. Langiewicza

Uchwała Nr 21/2024/IV

16.07.2024
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 r.

Uchwała Nr 20/2024/IV

16.07.2024
w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2025 r.

Uchwała Nr 19/2024/IV

02.07.2024
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 r.

Uchwała Nr 18/2024/IV

02.07.2024
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2024 r.