Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 28/2023/IV

29.11.2023
z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 r.

Uchwała Nr 27/2023/IV

29.11.2023
z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 r.

Uchwała Nr 26/2023/IV

06.10.2023
z dnia 4 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.

Uchwała Nr 25/2023/IV

06.10.2023
z dnia 4 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na realizację inwestycji budowlanej na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 24/2023/IV

06.10.2023
z dnia 4 października 2023 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2023 r.

Uchwała Nr 23/2023/IV

22.09.2023
z dnia 19 września 2023 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji stałego Zespołu Problemowego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw kryteriów jakościowych w alokacji środków przeznaczanych na świadczenia opieki zdrowotnej