Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 8/2024/IV

02.04.2024
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności i zawarcie umowy na zakup usługi asysty technicznej i konserwacji (ATiK) dla oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego

Uchwała Nr 7/2024/IV

02.04.2024
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy najmu nieruchomości na potrzeby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 6/2024/IV

02.04.2024
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 r.

Uchwała Nr 5/2024/IV

02.04.2024
w sprawie przyjęcia okresowego Sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2023 r.

Uchwała Nr 4/2024/IV

13.03.2024
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa do spraw Służb Mundurowych Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 3/2024/IV

01.03.2024
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 r.