Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 3/2005/I

14.02.2005
Uchwała Nr 3/2005/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie inwestycji przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2005 roku poprzez nabycie bonów skarbowych o łącznej wartości do kwoty 600 000 000zł....

Uchwała Nr 2/2005/I

14.02.2005
Uchwała Nr 2/2005/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 rok.

Uchwała Nr 1/2005/I

20.01.2005
Uchwała Nr 1/2005/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie odwołania Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uchwała Nr 5/2004/I

20.12.2004
Uchwała Nr 5/2004/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 4/2004/I

20.12.2004
Uchwała Nr 4/2004/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 3/2004/I

20.12.2004
Uchwała Nr 3/2004/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.