Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 19/2004

16.08.2004
Uchwała Nr 19/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w 2003 roku

Uchwała Nr 18/2004

20.07.2004
Uchwała Nr 18/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości Narodowego Funduszu Zdrowia położonej w Bielsku Białej przy ul. Widok 5.

Uchwała Nr 17/2004

06.07.2004
Uchwała Nr 17/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia projektu Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2005

Uchwała Nr 16/2004

06.07.2004
Uchwała Nr 16/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od dnia 1 kwietnia 2003r. do dnia 31 grudnia 2003r....

Uchwała Nr 15/2004

06.07.2004
Uchwała Nr 15/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych kas chorych za okres od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 31 marca 2003r. oraz przeznaczenia zysków (nadwyżek...

Uchwała Nr 14/2004

09.06.2004
Uchwała Nr 14/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia Rekomendacji z dnia 2 czerwca 2004 r. Zespołu Rady Narodowego Funduszu Zdrowia ds. problemów związanych z informatyzacją Narodowego Funduszu Zdrowia...