Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 25/2004

09.12.2004
Uchwała Nr 25/2004 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, w której mieści się siedziba Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wyrażenia zgody na...

Uchwała Nr 24/2004

09.12.2004
Uchwała Nr 24/2004 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 rok.

Uchwała Nr 23/2004

09.12.2004
Uchwała Nr 23/2004 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok w zakresie zwiększenia środków finansowych o kwotę 428 mln.

Uchwała Nr 22/2004

29.10.2004
Uchwała Nr 22/2004 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uchwała Nr 21/2004

27.09.2004
Uchwała Nr 21/2004 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie rokowań

Uchwała Nr 20/2004

07.09.2004
Uchwała Nr 20/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2005