Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 9/2022/IV

14.04.2022
w sprawie wyrażenia zgody zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usługi infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 8/2022/IV

14.04.2022
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy o przejęcie utrzymania systemu EESSI (RINA) oraz rozwój systemu w ramach pakietu 20000 rbh

Uchwała Nr 7/2022/IV

29.03.2022
w sprawie wyrażenia zgody na skorzystanie z praw opcji przewidzianych w umowach o świadczenie usług subskrypcji i konserwacji Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ

Uchwała Nr 6/2022/IV

18.03.2022
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę szacunkowej wartości zamówienia na świadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATIK) do oprogramowania Oracle

Uchwała Nr 5/2022/IV

18.03.2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy najmu nieruchomości na potrzeby Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 4/2022/IV

18.03.2022
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r.