Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 8/2004

30.03.2004
Uchwała Nr 8/2004 z dnia 24 marca 2004 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie powołania Zastępcy Prezesa do spraw medycznych

Uchwała Nr 7/2004

30.03.2004
Uchwała Nr 7/2004 z dnia 24 marca 2004 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie odwołania Zastępcy Prezesa do spraw medycznych

Uchwała Nr 6/2004

30.03.2004
Uchwała Nr 6/2004 z dnia 24 marca 2004 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie powołania Zastępcy Prezesa do spraw służb mundurowych

Uchwała Nr 5/2004

30.03.2004
Uchwała Nr 5/2004 z dnia 24 marca 2004 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie odwołania Zastępcy Prezesa do spraw służb mundurowych.

Uchwała Nr 4/2004

30.03.2004
Uchwała Nr 4/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia Rekomendacji Stałego Zespołu Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw informatyzacji Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uchwała Nr 3/2004

30.03.2004
Uchwała Nr 3/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia planu pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 r.