Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 29/2004

09.12.2004
Uchwała Nr 29/2004 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. .w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 rok.

Uchwała Nr 28/2004

09.12.2004
Uchwała Nr 28/2004 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok w zakresie zwiększenia środków finansowych o kwotę 195 mln.

Uchwała Nr 27/2004

09.12.2004
Uchwała Nr 27/2004 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok w zakresie zwiększenia kosztów administracyjnych o kwotę 1.477 tys. zł

Uchwała Nr 26/2004

09.12.2004
Uchwała Nr 26/2004 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2004 r.

Uchwała Nr 25/2004

09.12.2004
Uchwała Nr 25/2004 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, w której mieści się siedziba Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wyrażenia zgody na...

Uchwała Nr 24/2004

09.12.2004
Uchwała Nr 24/2004 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 rok.