Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 23/2004

09.12.2004
Uchwała Nr 23/2004 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok w zakresie zwiększenia środków finansowych o kwotę 428 mln.

Uchwała Nr 22/2004

29.10.2004
Uchwała Nr 22/2004 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uchwała Nr 21/2004

27.09.2004
Uchwała Nr 21/2004 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie rokowań

Uchwała Nr 20/2004

07.09.2004
Uchwała Nr 20/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2005

Uchwała Nr 19/2004

16.08.2004
Uchwała Nr 19/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w 2003 roku

Uchwała Nr 18/2004

20.07.2004
Uchwała Nr 18/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości Narodowego Funduszu Zdrowia położonej w Bielsku Białej przy ul. Widok 5.